6/12/14

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Το δημοτικό συμβούλια του Δήμου Θερμαϊκού συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ   ΣΤΙΣ 10-12-2014 ΠΟΥ ΕΠΙ-ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 35.348 /05-12-2014  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 283/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού λόγω πλήρωσης όρου μη λειτουργίας.-Ανάκληση των υπ΄ αριθ. 308/2013 και 470/2013αποφάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού –Χρήση Εγκαταστάσεων στο υπ΄ αριθ. 1158α Αγρόκτημα Περαίας στη θέση ‘’Τσαΐρια’’. 
              Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας-κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.   
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση Ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θερμαϊκού για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
            Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σ. Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων κοινοχρήστων χώρων, υπαίθριας διαφήμισης και νεκροταφείων.
           Εισηγητής :Γενικός Γραμματέας-κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.   
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2015.
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού από 01-01-2015 έως τις 31-12-2016.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού από 01-01-2015 έως τις 31-12-2016.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση μίσθωσης υπόγειας αποθήκης για 3 μήνες από τις 01-12-2014 έως τις 28-02-2015.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 8ο: Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης, από μισθωτή δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 9ο: Διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων του Εθν. Κτηματολογίου, ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 23Νέων Επιβατών με όμορη κοινόχρηστη έκταση.
          Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 10ο: Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου. 
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 11ο:Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. σε οικία.
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
 ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή εγγραφών από χρηματικούς καταλόγους Γ.Π.Σ.
         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση της υπ΄ αριθ.109/2014 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην οικονομική εισφορά  (τροφεία) παιδιών φιλοξενουμένων στους παιδικούς σταθμούς του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.
         Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ.- κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.   
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 558/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 496/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
          Εισηγητής:. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.     
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο 1,  για το έτος 2015.  
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.     
 ΘΕΜΑ 16ο: Συγκρότηση  Επιτροπής παραλαβής για μικρά  έργα ή  έργα συντήρησης, που η  δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 άρθρο 15 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/99, για το έτος 2015.        Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός ενός Δ.Σ. στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 άρθρο 67 και 70,  για το έτος 2015.
         Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο  7 παρ. 1για το έτος 2015.
          Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π.Πασχαλίδου.   
ΘΕΜΑ 19ο: 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού , έτους 2014.
          Εισηγητής:. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος

ΘΕΜΑ 20ο: Μείωση των μισθωμάτων των κυλικειαρχών των σχολείων της β/θμιας εκπ/σης.


Εισηγήτρια: Πρόεδρος Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης - κ. Α. Χατζηχριστοφή.