21/1/15

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 22/1/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-01-2015, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 920/16-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 ΘΕΜΑ 1ο:  Άρση απαλλοτρίωσης Αγροτεμαχίου Ο.Τ. Γ296 στη θέση «Κόγιο» του Συνοικισμού Επανομής Θεσσαλονίκης, επί του οποίου υφίσταται ισόγειο κτίσμα εμβαδού 598,31τ.μ.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015, του Δήμου Θερμαϊκού για ενημέρωση υπολοίπων ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 3ο: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 482/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό Τελών Κοινοχρήστων Χώρων, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 96/2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του πρώην Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γ.Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 6ο:   Διαγραφή του Χ. Κ. 0103/2014 του Γ.Π.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 7ο:  Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού του ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού της εταιρείας ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού της εταιρείας Δ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 422/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. -Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου - μέλους  της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης - Π.Δ. 28/80.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 12ο :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 23/2000(ΦΕΚ 18Α’) για τον χαρακτηρισμό ακτών περιοχής Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2015.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του                      Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θερμαϊκού.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θ. Τζέκος.
ΘΕΜΑ 14ο:  Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Επανομής»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 15οΟρισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΘ Α.Ε.
 Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.   
ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού καθώς και του αναπληρωτή για τη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης των ναυαγίων -επικίνδυνων επιβλαβών πλοίων από θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα ) περιοχής Θεσσαλονίκης για το έτος 2014, σύμφωνα με  την υπ΄ αριθ. 2123/36/01/22-10-01 , άρθρο 1 (ΦΕΚ 1438 Β΄) Υπουργική απόφαση κατ΄εφαρμογή του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄)
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης
ΘΕΜΑ 17ο : Πρακτική άσκηση σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας)του Ο.Α.Ε.Δ.           
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 18ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Νικόλαο Κουρκούτα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 19ο: Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού από 01-01-2015 έως τις 31-12-2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 20ο: Σύναψη νέας Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.  
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας - κ.κ. Ν. Γιάκης, Ν. Τσουρούς .   
ΘΕΜΑ 21ο:  Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Πλακόστρωση οδών Ανθέων –Δημοκρατίας –Φιλίππου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου