31/1/16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 3η του μηνόςΦεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα με θέματα Ημερήσιας Διάταξης .  
·       
·       Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, λόγω μη ένταξης ακινήτου στη μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Αύξηση δόσεων στον Χ. Κ. 0134/2015. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Διόρθωση του χρηματικού καταλόγου 0174/2015, λόγω άσκησης προσφυγής. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 0094/2014 και 0096/2015,  λόγω διπλοχρέωσης. 
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο  : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος στα Τετραγωνικά μέτρα σε οικία. 
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο  : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Γεώργιο Μαλλιάρη του Νικολάου. 
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στην Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωής αξίας των ζώων που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα, για το έτος 2016. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλλων (Ν. 3852/2010, άρθρο 70). 
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των δικηγόρων: α) Γακίδη Αναστάσιου του Γεωργίου και β) Δανιήλ Γεωργίου του Δημητρίου, για το χειρισμό της υπόθεσης του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού», με ανάδοχο την εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ».( υπ’ αριθ. 545/2015 απόφαση της Ο.Ε.). 
           Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2014». (υπ’ αριθ. Μελ. 12/2014.) 
     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού 2015» (υπ’ αριθ. Μελ. 57/2015) 
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 547/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Οικονομικής ενίσχυσης σε άπορη κάτοικο του Δήμου Θερμαϊκού». 
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2016 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, με θέμα «Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5Α) για τον προϋπολογισμό του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, έτους 2016». 
     Εισηγήτρια: Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ  - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016». 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο  : Βράβευση του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (Ο.Φ.Κ.Α.Θ.) 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - Πολιτικής Προστασίας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 16ο : Συζήτηση για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Θερμαϊκού. 
     Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

18/1/16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την20η του μηνός Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα17:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα με θέματα Ημερήσιας Διάταξης .  
·        
·        Θέματα Ημερήσιας Διάταξης


ΘΕΜΑ 1ο : Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την επιλογή του καταλληλότερου χώρου για τον Απολογισμό του Δημάρχου, έτους 2015. 
      Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή οφειλών από τέλη ακαθάριστων εσόδων της κ. Άννας Μαστροπάντσου του Παναγιώτη. 
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το έτος 2016. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την κατάθεση πρότασης προς την κοινοπραξία επιβατικών πλοίων «Thessaloniki Waterway», για επέκταση της θαλάσσιας συγκοινωνίας και στην προβλήτα της Αγίας Τριάδας. 
           Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση μίσθωσης αποθήκης για 8 μήνες από τις 01/01/2016 έως τις 31/08/2016. 
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


     Εισηγητής
: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.ΘΕΜΑ 8ο : Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς εμπορίου της εταιρείας «SIRELCO» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΦΩΤΙΟ ΓΙΟΦΤΣΟ κάτοικο Αθηνών.


ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός ελεγκτών για διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΘ, χρήσης οικονομικού έτους 2013 (από 1/1/2013 έως 31/12/2013).
 
        Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.


ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός ελεγκτών για διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΘ, χρήσης οικονομικού έτους 2014 (από 1/1/2014 έως 31/12/2014).
 
        Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.


ΘΕΜΑ 11ο : Παραλαβή Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ».
 
     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, στην Αθήνα κατά το μήνα Ιανουάριο 2016. 
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος


ΘΕΜΑ 13ο : Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την διέλευση καλωδίων οπτικών ινών  και καθορισμός των τελών διέλευσης στην εταιρεία  «
HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου 


  

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση παράταση του χρόνου εκπόνησης όλων των μελετών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Οδού Δημοκρατίας Οικισμών Περαίας και Νέων Επιβατών
     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου 
     

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 585/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Διακοπή μίσθωσης δικαιώματος περιπτέρου, στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών».   
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 586/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Διακοπή μίσθωσης δικαιώματος περιπτέρου, στη Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασιάς». 
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος


ΘΕΜΑ 17ο : Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ,  λόγω παραιτήσεων τακτικών μελών του.
 
              Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής.

  
ΘΕΜΑ 18ο : Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 7 δημοτικού καταστήματος εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ.  Αθανάσιο Τουμανίδη.   
               Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος


ΘΕΜΑ 19ο : Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 9 δημοτικού καταστήματος εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Ιωάννη Βλάχο.  
 
               Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος


  
ΘΕΜΑ 20ο : Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 16 δημοτικού καταστήματος εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Δημήτριο Νάκο του Αλεξάνδρου.  
               Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 21ο : Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής. 
               Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού με ένταξη εκτέλεσης συνεχιζόμενων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση ποσού υφιστάμενων ενδείξεων 
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 23ο : 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.   
 
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

5/1/16

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ


Eκδήλωση βράβευσης των πρωτεύσαντων μαθητών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Θερμαϊκού όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει εκδήλωση βράβευσης των πρωτεύσαντων μαθητών. Θα βραβευθούν οι πρωτεύσαντες μαθητές των Γυμνασίων, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Δήμου Θερμαϊκού, οι πέντε αριστούχοι εισαχθέντες στα Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι καθώς και οι εθελοντές καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Θερμαϊκού. Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, ενώ τιμώμενο πρόσωπο θα είναι ο Ολυμπιονίκης, κ.Πύρρος Δήμας.Την εν λόγω εκδήλωση θα πλαισιώσει η Παιδική Χορωδία του 3ουΔημοτικού Σχολείου Επανομής, υπό την Διεύθυνση της μουσικού κας Λένκας Πέσκα.