31/1/16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 3η του μηνόςΦεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα με θέματα Ημερήσιας Διάταξης .  
·       
·       Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, λόγω μη ένταξης ακινήτου στη μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Αύξηση δόσεων στον Χ. Κ. 0134/2015. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Διόρθωση του χρηματικού καταλόγου 0174/2015, λόγω άσκησης προσφυγής. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 0094/2014 και 0096/2015,  λόγω διπλοχρέωσης. 
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο  : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος στα Τετραγωνικά μέτρα σε οικία. 
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο  : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Γεώργιο Μαλλιάρη του Νικολάου. 
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στην Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωής αξίας των ζώων που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα, για το έτος 2016. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλλων (Ν. 3852/2010, άρθρο 70). 
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των δικηγόρων: α) Γακίδη Αναστάσιου του Γεωργίου και β) Δανιήλ Γεωργίου του Δημητρίου, για το χειρισμό της υπόθεσης του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού», με ανάδοχο την εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ».( υπ’ αριθ. 545/2015 απόφαση της Ο.Ε.). 
           Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2014». (υπ’ αριθ. Μελ. 12/2014.) 
     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού 2015» (υπ’ αριθ. Μελ. 57/2015) 
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 547/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Οικονομικής ενίσχυσης σε άπορη κάτοικο του Δήμου Θερμαϊκού». 
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2016 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, με θέμα «Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5Α) για τον προϋπολογισμό του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, έτους 2016». 
     Εισηγήτρια: Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ  - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016». 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο  : Βράβευση του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (Ο.Φ.Κ.Α.Θ.) 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - Πολιτικής Προστασίας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 16ο : Συζήτηση για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Θερμαϊκού. 
     Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου