1/5/15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 6η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30΄, λόγω συνεδρίασης και της Επιτροπής Διαβούλευσης την ιδία ημέρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                     ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/6-5-2015
ΘΕΜΑ 1ο : Β΄ Κατανομή ποσού 134.019,81 € από τους Κ.Α.Π. για την  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ  2ο : Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή χρεών από πρόστιμα αιγιαλού του Οικονόμου Αθανασίου του Δημητρίου. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη των «ΑΡΓΥΡΙΩΝ» στην Επανομή. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού (αρ. μελ. 12/2014)» 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 6ο  : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 74/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού περί «Λύση μίσθωσης ακινήτου επί της Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, που αφορά τη στέγαση της ΕΠΑΣ Θερμαϊκού». 
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 7ο  : Λειτουργία  του Δημοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών και τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου της ΕΠΑΣ Θερμαϊκού.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 8ο : 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, Δήμου Θερμαϊκού.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου