7/6/15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 10η του μηνός  Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα17:00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες                            Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                     ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών.
      Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-κ. Πάττη Πασχαλίδου


ΘΕΜΑ 2
ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη μετατόπιση κιγκλιδώματος επί του πεζόδρομου 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών. 
      Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-κ. Πάττη Πασχαλίδου


ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με το καθεστώς των αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων του Δήμου.
              
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών λόγω  πλημμύρας μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στις 8-10/12/2014 στην περιοχή «Τσαΐρια» Περαίας.  
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των υπ’ αριθ. 02/2015 και 03/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
 
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.


 
 
ΘΕΜΑ 6ο:Διαγραφή οφειλής και αλλαγή οφειλέτη σε χρηματικό κατάλογο. .
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


ΘΕΜΑ 7ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.  για τη στέγαση του ΚΑΠΗ  Ν. Μηχανιώνας
 
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


ΘΕΜΑ 8ο:
 Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθμ. 1079 αγροτεμαχίου Περαίας λόγω λανθασμένης καταγραφής εκτάσεως αυτού και συμψηφισμός των ήδη πληρωθέντων ποσών με επόμενες οφειλές. 
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση γνωμοδότησης για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου στην περιοχή Αγγελοχωρίου.
 
          Εισηγητής : Πρόεδρος - Σπύρος Αδαμίδης.


ΘΕΜΑ 10ο : Σύναψη συμφωνητικού χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.”- Έγκριση σχεδίου.
 
          Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης


ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος οδού «Ανακατασκευή τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου  λόγω θεομηνίας» (Αρ. μελέτης 44/2014).
 
        Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου


ΘΕΜΑ 12ο: Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 16 καταστήματος (νέα αρίθμηση) το οποίο βρίσκεται εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Δημήτριο Νάκο του Αλεξάνδρου, κατά 20 %.
 
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.


ΘΕΜΑ 13ο:
. Δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου «Πεύκα» της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας στον «Σκακιστικό Όμιλο Θερμαϊκού ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών.      
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 


ΘΕΜΑ 14ο 
Δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου «Πεύκα» της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας στον Αθλητικό Σύλλογο «Μαύρος Πάνθηρας» 
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

ΘΕΜΑ 15ο Δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου «Πεύκα» της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας στον Αθλητικό Σύλλογο «Νηρέας» Ν.Μηχανιώνας. 
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 


ΘΕΜΑ 16ο 
Δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου «Πεύκα» της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας στον Αθλητικό Σύλλογο «Ποσειδών» Ν.Μηχανιώνας. 
          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 


ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015, του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση ποσού υφιστάμενων ενδείξεων.  
 
        Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου


ΘΕΜΑ 18ο : Συνέχιση μίσθωσης ακινήτων της εταιρείας Γ. Φουρναράκη & Σια Ε.Ε.
 
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

ΘΕΜΑ 19ο : 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015. 
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου