28/12/15

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Θερμαϊκού,  θα γίνει στις  29 Δεκεμβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00  στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
 ΘΕΜΑ 1ο :Ανάληψη-Ψήφιση πιστώσεων. Ανάθεση και έγκριση των όρων της σύμβασης για την μελέτη «Μελέτη Ενεργητικής Πυροπραστασίας Αθλητικών Χώρων Δήμου Θερμαϊκού».
             Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάτη Πασχαλίδου. 
    ΘΕΜΑ 2ο:Διακοπή μίσθωσης δικαιώματος περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Επιβατών.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
    ΘΕΜΑ 3ο : Διακοπή μίσθωσης δικαιώματος περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Κερασιάς.
           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
     ΘΕΜΑ 4ο :Διάθεση πιστώσεων.
           Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάτη Πασχαλίδου. 
      ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Εκσυγχρονισμός  Εγκατάστασης Ηλεκτροφωτισμού Λιμανιού Επανομής».
          Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάτη Πασχαλίδου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου