26/4/16

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού την Τετάρτη  27 Απριλίου ώρα 16:00 με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Κ.Α.Π.Π.Α. 2000» βάσει του καταστατικού του. 
      Εισηγητής :Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Θερμαϊκού.   
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας που αφορά την έγκριση του Απολογισμού  της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος που φέρει το χαρακτηριστικό αριθμό 7 του κτιρίου Α επί της οδού Ν. Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εκμίσθωσης οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Κ.Φ. 108 της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας του  Δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκμίσθωσης του κτιρίου «ΑΚΤΙΟ Πρώην Κοινοτική Πλαζ Αγίας Τριάδας» εντός των αγροτεμαχίων υπ’ αριθ. 814 και 42Α στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός ημερομηνίας και τόπου για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 229/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης κουβουκλίων περιπτέρων.
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 9ο :  Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Θερμαϊκού & ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 10ο : Παραλαβή Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «Σποραδικές Τοπογραφικές Εργασίες στη Δ.Ε. Επανομής».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 11ο : Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δημοτικής Κοινότητας Επανομής»
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με σύστημα πρέσας.
      Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης- κ.κ. Ν. Τσουρούς Μπουγιούκας και Ν. Γιάκης.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή ξύλινου δαπέδου και τροχήλατων stand σε κοινόχρηστο χώρο που εκμισθώνεται έμπροσθεν καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 149/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36/2016 απόφασης της Ο.Ε. - Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016».
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 15ο :  Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις - Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις - Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας».
   Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο :  Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 18ο :  Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη των «ΑΡΓΥΡΙΩΝ» στην Δ.Κ. Επανομής.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού, για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο  :  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 316/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση όρων ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης καταστήματος που φέρει το χαρακτηριστικό αριθμό 4 (νέα αρίθμηση) και κείται εντός του κτιρίου Α της ιχθυαγοράς Ν. Μηχανιώνας» ως προς το χρόνο λήξης των συμφωνητικών μίσθωσης των εν λόγω καταστημάτων.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 21ο  :  7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού δήμου Θερμαϊκού, οικονομικού έτους 2016.

   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου