26/9/14

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού θα συνεδριάσει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ1ο:Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης,  στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων  των ΟΤΑ, που αφορά στον επανέλεγχο των συμβάσεων, που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει του Ν.4250/2014.   
             Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 2ο:Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου   Θερμαϊκού.
           Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ.Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την  επωνυμία «Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές,  
                   Αθλητικές, Κοινωνικές, Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.», σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ 2 του άρθρου 255 του Ν. 3463/06.
         Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο ΤΕΘ Α.Ε.
         Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών στο Α/θμιο και Β/θμιο συμβούλιο κινηματογράφων Υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη ΔΑΝΕΘ.
       Εισηγητής: Δήμαρχος -κ. Γ.Μαυρομάτης.
  ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή  
                   για τον  χαρακτηρισμό  ακτών  περιοχής Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2014.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο:Ιδρυση και λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στη Δημοτική ενότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού .
        Εισηγητής: Δήμαρχος -κ. Γ.Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση και λειτουργία Κοινωνικής Επιτροπής πρόληψης, ελέγχου νοσημάτων και φροντίδας.
       Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος –κ.Π.Κολλάρας .
ΘΕΜΑ 10ο: Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού
                   και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος -κ. Θ.Τζέκος.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός της Επανομής, ως Ιστορικής Έδρας του Δήμου   
                   Θερμαϊκού.                              
       Εισηγητής:. Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναπτύσσοντας την επιχειρηματική συνείδηση  των νέων στον τουρισμό»(Developing entrepreneurial minds of youth in tourism)  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus
       Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης..
ΘΕΜΑ 13ο:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 με ένταξη  νέου έργου «Οδηγός Πόλης Δήμου Θερμαϊκού», προϋπολογισμού 61.500,00 €, αποδοχή της απόφασης ένταξης του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και εξουσιοδότηση Δημάρχου. 
       Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 14ο: 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2014.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ.Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄αρ.478/2014 απόφασης της Οικονομικής   Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους για υπηρεσίες που συμβάλουν στην ποιότητα ζωής, έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.  
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄αρ.479/2014 απόφασης της Οικονομικής   Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους 0,5% και 5% επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος  
 ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση της υπ΄αρ.480/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους  διανομής παρεπιδημούντων, έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος  
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ΄αρ.481/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στις προϋποθέσεις-δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών χρήσης αιγιαλού και πρόταση καθορισμού τέλους προς την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, για το έτος  2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος  
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση της υπ΄αρ.482/2014 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών Συντελεστών Κοινοχρήστων χώρων,  έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ΄αρ.483/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών των Κοιμητηρίων, έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος  
ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση της υπ΄αρ.484/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους χρήσης κοινοχρήστων από τον ΟΑΣΘ, έτους 2015.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 22Ο:Έγκριση της υπ΄αρ.485/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών Διαφήμισης, έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ΄αρ.486/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή ΤΑΠ, έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ΄αρ.487/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό τέλους χρήσης υπηρεσιών (παραχώρησης διαφημιστικού χώρου στο περιοδικό έντυπο του Δήμου Θερμαϊκού), έτους 2015.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 25ο: Αμοιβή πληρεξούσιων δικηγόρων για παράσταση στο 
                     Συμβούλιο Επικρατείας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 26ο:Ανάκληση άδειας Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
                    ΘΕΜΑ 27ο:Παράταση μίσθωσης υπόγειας αποθήκης, για την φύλαξη
                                       και αποθήκευση υλικών του Δήμου, για 3 μήνες (Από 1-9-
                                       2014  έως 30-11-2014).
                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών, που εκτέλεσε ο ανάδοχος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.-ΤΕΘ Α.Ε.» και αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού.
       Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Π.Πασχαλίδου.         
ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Ν.Επιβατών του Δ.Θερμαϊκού»
       Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 30ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, καθορισμού τιμής   μονάδας   
                    αποζημίωσης.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 31ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, με την εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 32ο: Χορήγηση άδειας εκσκαφής για τη διέλευση καλωδίων   οπτικών ινών και εγκατάστασης φρεατίων και καθορισμός των τελών διέλευσης στην εταιρεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».
       Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 34ο:Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θερμαϊκού  για την έγγραφή  νέου έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος οδού Μ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας .
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου