29/3/15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 1ητου μηνός  Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα16:00΄ μ. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.                      Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                   ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9ης /1-4-2015.

ΘΕΜΑ 1ο: Επαναληπτική εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θερμαϊκού (άρθρο 77  του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης .


ΘΕΜΑ  2
ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2015 μελέτης του ανοικτού μειοδοτικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24) μήνες». 
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.

ΘΕΜΑ 3ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 4 ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες.              
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή ποσού. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2015 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής : Δ.Σ.- Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. - κ. Νικόλαος Μπαλάφας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2015 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, έτους 2014.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2015 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που αφορά στην έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, έτους 2014.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος

ΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων κυριότητας του Δήμου.    
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.

ΘΕΜΑ 11ο:  Παραλαβή Μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση μισθώσεων καταστημάτων στην Ν. Μηχανιώνα και αποτύπωση γηπέδου ποδοσφαίρου Αγγελοχωρίου».  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος 


ΘΕΜΑ 12ο:  6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 13οΣυμμετοχή στο σχηματισμό κεφαλαίου της Αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θ. Τζέκος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου