29/4/15

"ΣΤΗ ΜΕΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ" ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Γ. ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Δ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην μελέτη αυτή ο συγγραφέας καταγράφει μια παραμελημένη πτυχή της
εμπλοκής του διεθνούς παράγοντα στον ελληνικό Εμφύλιο, αναλύοντας τις πτυχές της
εμφύλιας διαμάχης που αναδεικνύονται από την παρουσία της επιτροπής που συνέστησε ο
ΟΗΕ στη βόρειο Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1947, προκειμένου να συνεχίσει το έργο της
Commission of Investigation Concerning Greek Frontier Incidents.
Μέσα από την παρακολούθηση των έργων και ημερών της Ειδικής Βαλκανικής
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (UNSCOB) αναδεικνύονται αμέσως οι δύο
σημαντικότερες διαστάσεις του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου: η «στενή» ελληνική και
ταυτόχρονα βαλκανική, καθώς και η ένταξη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στο
διεθνές πολιτικοστρατιωτικό πλαίσιο που σηματοδοτήθηκε από τις απαρχές του Ψυχρού
Πολέμου.
Η μελέτη αναλύει θέματα που αναδεικνύουν τη συμπλοκή και αλληλεξάρτηση του
ελληνικού ζητήματος από τον διεθνή παράγοντα: η βοήθεια που πρόσφεραν οι όμορες
χώρες στον ΣΕ, οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης, η
συμπερίληψη των εργασιών της Επιτροπής στην προπαγάνδα των αντίπαλων στρατοπέδων
του Εμφυλίου, η ενασχόληση με επιμέρους καυτές θεματικές όπως ήταν το παιδομάζωμα
και η απορρέουσα ευαισθητοποίηση της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, η
ανάδυση του Μακεδονικού Ζητήματος, είναι κάποια από αυτά. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο Στράτος ορδανάς: «Στην πραγματικότητα, η
Επιτροπή ενσαρκώνει μια ατελέσφορη προσπάθεια παρέμβασης στα ελληνικά πράγματα,
αφενός γιατί η εμπλοκή στον Εμφύλιο περιλάμβανε πολύ περισσότερους παίκτες στη
βαλκανική σκακιέρα και αφετέρου γιατί η ίδια η σύγκρουση συνιστούσε το πρώτο θερμό
επεισόδιο του αναδυόμενου πολυπρισματικού Ψυχρού Πολέμου.»
Ο Γεώργιος Στ. Παλαιόπουλος είναι ιστορικός. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 6ιπλώματος Ειδίκευσης (Π6Μ) στις
Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ειδίκευση στις Κοινωνικές,
Πολιτισμικές και Πολιτικές 6ομές στη ΝΑ Ευρώπη, είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής (ΑΠΘ), του
Παιδαγωγικού Τμήματος 6ημοτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΘ), του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (ΑΠΘ-Π6Μ),
και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας. Ερευνητικά και συγγραφικά ασχολείται με θέματα της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας που σχετίζονται με την Κατοχή, την Αντίσταση και τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Έχει
παρουσιάσει ανέκδοτες ερευνητικές εισηγήσεις-ανακοινώσεις σε 6ιεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Ιστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου