7/11/15

ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Τετάρτη 11/11/2015 η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού, στις 4μμ στους Ν. Επιβάτες.
παρακάτω όλα τα θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : Αύξηση δόσεων στον Χ.Κ. 0206/2015. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ποσών από τους Χρηματικούς Καταλόγους 0159/2015, 0163/2015 και 0160/2015 λόγω μη ένταξης.  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο :Διαγραφή ποσών από τους Χρηματικούς Καταλόγους 0190/2015 και 0113/2015. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ποσού από τον Χρηματικό Κατάλογο 0188/2015 και χρέωση σε νέο υπόχρεο. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Διόρθωση των Χρηματικών Καταλόγων 0172/2015 και 0173/2015. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ποσού από τον Χρηματικό Κατάλογο 0172/2015 και χρέωση σε νέο υπόχρεο. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Διόρθωση Χρηματικού Καταλόγου 0054/2015. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Διόρθωση του Χ.Κ. 0055/2015 και διπλασιασμός των δόσεων.        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Διαγραφή - διόρθωση του Χρηματικού Καταλόγου 0196/2015.   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Διαγραφή οφειλής - υπόχρεου από τον Χρηματικό κατάλογο 0047/2015.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 383/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 13ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 14ο   : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Επανομής(αριθ. Μελ. 15/2015)» Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μηχανιώνας (αριθ. Μελ. 14/2015)». Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 16ο : : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Θερμαϊκού  (αριθ. Μελ. 13/2015)».  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 17ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή απλής περιτοίχισης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Επανομής (αριθ. Μελ. 07/2015)»  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Έκτακτη ανάγκη αποκατάστασης ζημιών οδών Δήμου Θερμαϊκού (Δ.Κ. Περαίας & Δ.Κ. Μηχανιώνας) καθιζήσεων δικτύου αποχέτευσης»                  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη Δημοτικής Κοινότητας Επανομής», με ανάδοχο τον Κωνσταντινίδη Σταυρό. Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη Δημοτικής Κοινότητας Θερμαϊκού, με ανάδοχο τον Κωνσταντινίδη Σταυρό. Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 27/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα «Καθορισμός των θέσεων τοποθέτησης στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών γραμμών και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών αυτών.  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση του «Κανονισμού Παραχώρησης & Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Θερμαϊκού» Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά  στην  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 44/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Διατύπωση γνώμης για την κατασκευή του έργου Δράση C.1: “Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολίων” του έργου ¨ACCOLAGOONS¨ LIFE 09 στις περιοχές της Λ/Θ Αγγελοχωρίου και της Λ/Θ Επανομής».   Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 24 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε « Έγκριση κοπής δένδρων»     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 434/2015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Καθορισμού Τελών Συντελεστών Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2016.» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 443/2015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Έγκρισης της Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 451/2015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π., έτους 2016».        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 452/2015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής που αφορά σε «Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για το έτος 2016».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 29ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 30ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του έργου : «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας» (υπ’ αριθ. 37/ 2013  μελέτη) προϋπολογισμού δαπάνης  151.459,39 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου