28/11/15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

·        Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00
             Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή ποσού από το τον Χ.Κ. 0054/2015
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής για την καταλληλόλητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων για στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου για τα έτη 2015 & 2016.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


                                                                                     
ΘΕΜΑ 3ο :Οικονομική ενίσχυση σε άπορη κάτοικο του Δήμου Θερμαϊκού.     
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού Α.Ε. ΟΤΑ (ΤΕΘ Α.Ε.)
      Εισηγητής : Προέδρος της ΤΕΘ - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 5ο : Συνδιοργάνωση Εορταστικών Εκδηλώσεων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2015 και της Πρωτοχρονιάς 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ψηφίσματος για τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του Ο.Α.Ε.Δ.
     Εισηγητής :
Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των δικηγόρων : α) κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου και β) Φώτιου Ρομπότη του Βασιλείου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 210/2015 απόφασης της Ο.Ε.)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής του δικηγόρου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 502/2015 απόφασης της Ο.Ε.)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ  ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής του δικηγόρου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 503/2015 απόφασης της Ο.Ε.)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


                                                                                   
ΘΕΜΑ 13ο : Υποβολή αιτήματος προς τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 10735/2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ., για την «Απόφαση παραχώρησης των υπ’ αριθ. 9 &10 διαθέσιμων οικοπέδων του Συνεταιρισμού  «Αγγελοχώρι» Δήμου Μηχανιώνας με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου» βάσει των διατάξεων του άρθρου 123 του Α.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 994/79».    
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ

ΘΕΜΑ 14ο : Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθ. 2 (νέα αρίθμηση), εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Δημήτριο Νάκο του Πασχάλη και τροποποίηση του συμφωνητικού με την προσθήκη σε αυτό του εμβαδού του καταστήματος.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 15ο : Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθ. 3 (νέα αρίθμηση), εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Δημήτριο Νάκο του Μιλτιάδη και τροποποίηση του συμφωνητικού με την προσθήκη σε αυτό του εμβαδού του καταστήματος.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Κανονισμού Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


    
ΘΕΜΑ 17ο : Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Δήμου και την υποβολή προτάσεων για την απονομή τιμητικών διακρίσεων εκ μέρους του Δήμου προς πρόσωπα με επιφανή δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Κανονισμό.
      Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δημιουργίας Τουριστικού Εντύπου από την ΤΕΘ Α.Ε. ΟΤΑ.
      Εισηγητής : Προέδρος της ΤΕΘ - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ  ΘΕΜΑ 19ο : Συμμετοχή του δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2016.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων για ένα έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 359.986,56 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


 
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών επίσωστρων που αφορούν τα μεταφορικά μέσα, απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου του Δήμου Θερμαϊκού βάσει της υπ’ αριθ. 5/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


 
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ. 72 Β της Δ.Κ. Περαίας.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 23ο : Παραλαβή Περιβαλλοντικής Μελέτης με τίτλο : «Έργα αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων στον Οικισμό Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού»
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 24ο : Παραλαβή της Μελέτης σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης με τίτλο : «Έργα αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων στον Οικισμό Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού»
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 25ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών και Κοινοτικών οδών Δ. Θερμαϊκού» (αριθ. Μελ. 30/2013).
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 26ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς» (αριθ. Μελ. 10/2013).
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 27ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού» (αριθ. Μελ. 33/2013).
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο Ποσειδώνα» (αριθ. Μελ. 24/2011), με ανάδοχο την εταιρεία Τρικαλιώτη Ελένη Ε.Δ.Ε.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 29ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο : «Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης».
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 30ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο : «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της μελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Δ.Ε. Μηχανιώνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης».  
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 31ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση ποσού υφιστάμενων ενδείξεων
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 97/2015 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 47.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΙΚΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 96/ 2015  μελέτης   προϋπολογισμού δαπάνης 73.774,66 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 91/2015 μελέτης, προϋπολογισμού 270.136,36€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ  ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας & εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας».
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ  ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του δήμου Θερμαϊκού
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 37ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των δικηγόρων α) Ιωάννη Μακρή του Σταύρου και β) Φώτη Ρομπότη του Βασιλείου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 508/2015 απόφαση της Ο.Ε.)».
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


                                       ΘΕΜΑ 38ο : Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες). 
     Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙΘΕΜΑ 39ο : 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ   ΘΕΜΑ 40ο : Έκτακτη Επιχορήγηση Α/θμίας Σχολικής Επιτροπής για τη κάλυψη των αναγκών της. 
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΝΑΙ       
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ


   
ΘΕΜΑ 41ο : Έκτακτη Επιχορήγηση Β/θμίας Σχολικής Επιτροπής για τη κάλυψη των αναγκών της. 
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου