23/10/11

Δ. Σιθωνίας: 36 θέσεις συμβασιούχων


Μέχρι την προσεχή Δευτέρα 24 Οκτωβρίου μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Σιθωνίας όσοι ενδιαφέρονται για 36 θέσεις με οκτάμηνες συμβάσεις. Πρόκειται για:

-Πέντε Οδηγούς Απορριμματοφόρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-Έξι χειριστές Μηχανημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-11 Συνοδούς Απορριμματοφόρου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-Έξι Χειριστές Μηχανημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-13 Εργάτες Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-Έναν Υδραυλικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΧΟΠ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στα 23753.50200-202, 50105.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου